АРГА ХЭМЖЭЭ
Супервайзоруудын сургалт 2500
2022/12/06
Супервайзоруудын сургалт 5000
2022/12/20
"Дугуй ширээ 7500"
2022/12/20
Лидерүүдийн сургалт 2023
2023/02/10-12
Honors 2023
2022/3/14-2022/3/17
Ирээдүйн Миллионерүүдийн Сургалт 2023
2022/5
Шинэ GET Team-ийн Саммит 2023
2023/07 сар
ЭНЭ САРЫН ПРОМОУШЕН
Чухал мэдээллүүдийг энэ булангаас
ТАНИЛЦУУЛГЫГ ТАТАЖ АВАХ
Промоушенууд
Марафон хөгжлийн промоушен
Болзлын хугацаа: 2022/9,10,11 сар;
Шуурхай эхлэл
2022/01 - 2023/02
TAB TEAM-ИЙН АМРАЛТ 2022
2021/09 - 2022/09
"Од цуглуулаарай 2023" промоушен
Идэвхтэй World Team 2022
2021/08 - 2022/12
Идэвхтэй Супервайзор 2022
2020/11 - 2021/12
ТА БОЛЗЛОО ХАНГАСАН УУ?
Энэхүү хуудаснаас Сайшаалын жагсаалтыг харна уу
БОЛЗОЛ ШАЛГАХ